Smaller Default Larger

Obowiązki dyrektora placówki oświatowej w świetle nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych.

Od 1 stycznia obowiązują nowe zapisy ustawy o ochronie danych osobowych. Pojawiła się między innymi możliwość powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji o zdecydowanie większych kompetencjach i uprawnieniach niż do tej pory. Jakie obowiązki spoczywają obecnie na dyrektorze szkoły jako administratorze danych osobowych? Jak napisać politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym?Czy i kiedy warto powoływać Administratora Bezpieczeństwa Informacji? W jaki sposób prawidłowo upoważnić pracowników do przetwarzania danych osobowych?

Na te i inne pytania odpowiada nasze szkolenie, które poprowadzi Piotr Gabrysz, trener i konsultant z zakresu ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej.

Dla kogo? - Kadra kierownicza szkół i przedszkoli.

Kiedy? -

24.02.2015 Wrocław

26.02.2015 Katowice

Gdzie?-  Katowice. Centrum Europrofes ul. Stawowa 10. (100 metrów od dworca PKP i Galerii Handlowej)

Wrocław Centrum Europrofes Rynek 15

Koszt? 230 zł brutto. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia, barek kawowy.

Godziny? 10.00 - 14.30

Zgłoszenia: do 17 lutego za pomocą formularza zgłoszeniowego online lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Formularz online tutaj

  

Zobacz program szkolenia

Ochrona danych osobowych. Nowa rzeczywistość.

Styczeń przynosi nam spore zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych. O dziwo na korzyść administratora. Oświatowców zainteresować mogą dwie informacje:

 1.  OD 15 stycznia nie musimy już rejestrować zbiorów danych osobowych nie przetwarzanych za pomocą systemów informatycznych z wyjątkiem zbiorów zawierających dane, o których mowa w art. 27 ust. 1 (czyli danych szczególnie wrażliwych). Oznacza to, że jeżeli przetwarzamy dane w sposób tradycyjny, papierowy, to z wyjątkiem danych szczególnie wrażliwych takich zbiorów nie musimy już zgłaszać do GIODO. To spore ułatwienie dla dyrektora przedszkola, czy szkoły. Przypomnijmy, że danymi szczególnie wrażliwymi w myśl ustawy są dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Zanim więc odetchniemy z ulgą, że jeden obowiązek mniej, sprawdźmy, czy nasze zbiory, których nie musimy już rejestrować nie zawierają przypadkiem wymienionych danych szczególnie wrażliwych.

Czytaj więcej...

Audyt bezpieczeństwa informacji w placówkach oświatowych. Tak, czy nie?

Czy placówka oświatowa ma obowiązek przeprowadzenia corocznego audytu wewnętrznego na podstawie zarządzenia z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych1) (Dz. U. z 2012 roku, Poz. 526) ?

Czytaj więcej...

Ochrona Danych Osobowych - audyt

Warsztaty dla pracowników "Ochrona Danych Osobowych" wraz z audytem placówki i przygotowaniem wymaganej prawem dokumentacji

Ustawa o ochronie danych osobowych chroniąc nasze prawo do prywatności zmusza administratorów danych do szczególnej ostrożności. Kary za łamanie przepisów ustawy mogą być dotkliwe- nawet do trzech lat pozbawienia wolności. Jak w skomplikowanej, oświatowej rzeczywistości dyrektor może uniknąć błędów we wdrażaniu zapisów ustawy? Czy zdajemy sobie sprawę z obowiązku przeszkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych?

Jaki zakres danych można gromadzić w szkole i przedszkolu?

Czy dane uczniów można udostępniać osobom trzecim?

W jaki sposób powinny zostać zabezpieczone dane osobowe w szkole i przedszkolu ?

Jak wyznaczyć administratora bezpieczeństwa informacji?

Jak przygotować kluczowe dokumenty: Politykę Bezpieczeństwa, Instrukcję zarządzania systemem informatycznym?

Na te i wiele innych pytań odpowiada opracowany przez Dictum autorski warsztat Ochrona Danych Osobowych- praktyczne wdrożenie krok po kroku.

Czytaj więcej...

Inwentaryzacja w oświacie. Krok po kroku

 Inwentaryzacja nie musi śnić się po nocach.  

Przeprowadzenie inwentaryzacji, ze względu na objęcie swym zakresem całego materialnego jak i niematerialnego majątku jednostki wiąże się ze sporym wysiłkiem organizacyjnym ze strony dyrektora szkoły i pracowników. Błędy w inwentaryzacji skutkować mogą naruszeniem dyscypliny finansów publicznych i dotkliwymi karami. Sprawna inwentaryzacja jest jednocześnie elementem prawidłowo wdrażanych standardów kontroli zarządczej.

Czytaj więcej...

Nasi Partnerzy