Smaller Default Larger

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych w świetle SIO
Szkoły w Polsce przetwarzają miliony informacji o charakterze danych osobowych. Ujednolicenie standardów przetwarzania i ochrony d. os.wprowadzone ustawą o ochronie danych osobowych pociągnęło za sobą nałożenie na administratorów danych szeregu obowiązków, przy jednoczesnym nadaniu prawa do kontroli przebiegu procesu przetwarzania danych osobom, których te dane dotyczą.
Jakie warunki musi spełnić administrator danych, aby przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami? Jaki zakres danych można gromadzić w szkole? Czy dane uczniów można udostępniać osobom trzecim? W jaki sposób powinny zostać zabezpieczone dane osobowe w szkole? To tylko niektóre z nasuwających się pytań.

Przepisy nowej ustawy o Systemie Informacji Oświatowej spowodowały odejście od zbiorczego gromadzenia edukacyjnych danych statystycznych na rzecz danych indywidualnych, co będzie skutkowało koniecznością szczególnej ich ochrony. Przygotowanie szkoły do tego zadania powinno polegać między innymi na uporządkowaniu spraw dotyczących ochrony danych osobowych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo prawne szkoły, jej dyrektora oraz ochronę dóbr osobistych uczniów i pracowników szkoły.
Szkolenie przeznaczone jest dla: dyrektorów szkół i placówek oświatowych, zastępców, sekretarzy szkół, osób upoważnionych do administrowania zbiorami danych osobowych, oraz wszystkich innych osób zainteresowanych powyższym tematem.
Celem szkolenia jest umożliwienie Państwu poszerzenia i uporządkowania wiedzy, oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych - w oparciu o obowiązujące przepisy, z uwzględnieniem rozstrzygnięć Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w tym zakresie.
Szkolenie prowadzi: Małgorzata Jagiełło - trener i praktyk prawa oświatowego. Autorka opracowań z zakresu ochrony danych osobowych i prawa oświatowego.

Program szkolenia:
1.Jakie dane gromadzone w szkole (placówce oświatowej) mają charakter danych osobowych?
2.Definicja zbioru danych osobowych, zbiory danych przetwarzane są w szkołach;
3.Definicja administratora danych osobowych i jego obowiązki;
4.Prawa osób, których dane dotyczą;
5.Zasady przetwarzania danych osobowych;
6.Ochrona danych osobowych uczniów i pracowników szkoły;
7.Rejestracja zbiorów danych osobowych;
8.Udostępnianie danych osobowych;
9.Dokumentacja prowadzona przez dyrektora szkoły dotycząca zapewnienia realizacji ochrony przetwarzanych danych osobowych, w tym:
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
polityka bezpieczeństwa,
instrukcja zarządzania systemem informatycznym;
10.Nadzór nad bezpieczeństwem danych oraz odpowiedzialność administratora danych;
11.Zagadnienie ochrony danych osobowych w świetle nowej organizacji, struktury oraz zasad działania Systemu Informacji Oświatowej,w tym:
procedura uzyskiwania upoważnienia do dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej,
przechowywanie danych osobowych w bazie danych Systemu Informacji Oświatowej,
wymagane zgody na pozyskiwanie lub przekazywanie danych osobowych z i do Systemu Centralnego bazy danych SIO.
Czas trwania: 4 godziny

Nasi Partnerzy