Smaller Default Larger

Kontrolo, kontrolo gdzie cię szukać

tekst jest fragmentem przygotowywanego w Dictum e-booka "Kontrola zarządcza w praktyce. Krok po kroku".Autor: Piotr Gabrysz

Nie za wiele znajdziemy kontroli zarządczej w polskich przepisach. W praktyce ma to swoje dobre i złe strony. Musimy jednak wiedzieć skąd w naszej rzeczywistości wzięła się kontrola zarządcza. "Winny" jest minister finansów i ustawa o finansach publicznych z 2009 roku. Tak, wiem. Czytanie ustaw nie należy do szczególnie popularnych rozrywek. Obiecuję, że z ustawą o finansach publicznych spędzimy tylko moment. Od razu w rozdziale szóstym, który porusza temat nas interesujący: Artykuł 68 definiuje pojęcie i jest kluczem do zrozumienia istoty k.z.:

Czytaj więcej...

Kontrola zarządcza i szacowanie ryzyka

 Kontrola Zarządcza i szacowanie ryzyka w oświacie

Kontrola zarządcza to temat budzący u dyrektorów gorące dyskusje. Przeraża ilość dokumentów, trudna nomenklatura, trudności w porozumieniu z audytorami, brak jasnej wykładni prawnej i przede wszystkim zagrożenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych.  Po naszym szkoleniu wszystko stanie się jasne i na spokojnie będą mogli Państwo zweryfikować swoje działania we własnej placówce. Krok po kroku wyjaśniamy zawiłości kontroli, na przykładach omawiamy wątpliwości, pokazujemy wzory dokumentów i wyjaśniamy co dyrektor powinien zrobić, by audyt wewnętrzny wprowadzenie kontroli uznał za wzorową. Szczególny nacisk kładziemy na określanie i szacowanie ryzyka - temat, który powoduje najwięcej kontrowersji. 

Czytaj więcej...

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych w świetle SIO
Szkoły w Polsce przetwarzają miliony informacji o charakterze danych osobowych. Ujednolicenie standardów przetwarzania i ochrony d. os.wprowadzone ustawą o ochronie danych osobowych pociągnęło za sobą nałożenie na administratorów danych szeregu obowiązków, przy jednoczesnym nadaniu prawa do kontroli przebiegu procesu przetwarzania danych osobom, których te dane dotyczą.
Jakie warunki musi spełnić administrator danych, aby przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami? Jaki zakres danych można gromadzić w szkole? Czy dane uczniów można udostępniać osobom trzecim? W jaki sposób powinny zostać zabezpieczone dane osobowe w szkole? To tylko niektóre z nasuwających się pytań.

Przepisy nowej ustawy o Systemie Informacji Oświatowej spowodowały odejście od zbiorczego gromadzenia edukacyjnych danych statystycznych na rzecz danych indywidualnych, co będzie skutkowało koniecznością szczególnej ich ochrony. Przygotowanie szkoły do tego zadania powinno polegać między innymi na uporządkowaniu spraw dotyczących ochrony danych osobowych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo prawne szkoły, jej dyrektora oraz ochronę dóbr osobistych uczniów i pracowników szkoły.
Szkolenie przeznaczone jest dla: dyrektorów szkół i placówek oświatowych, zastępców, sekretarzy szkół, osób upoważnionych do administrowania zbiorami danych osobowych, oraz wszystkich innych osób zainteresowanych powyższym tematem.
Celem szkolenia jest umożliwienie Państwu poszerzenia i uporządkowania wiedzy, oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych - w oparciu o obowiązujące przepisy, z uwzględnieniem rozstrzygnięć Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w tym zakresie.
Szkolenie prowadzi: Małgorzata Jagiełło - trener i praktyk prawa oświatowego. Autorka opracowań z zakresu ochrony danych osobowych i prawa oświatowego.

Program szkolenia:
1.Jakie dane gromadzone w szkole (placówce oświatowej) mają charakter danych osobowych?
2.Definicja zbioru danych osobowych, zbiory danych przetwarzane są w szkołach;
3.Definicja administratora danych osobowych i jego obowiązki;
4.Prawa osób, których dane dotyczą;
5.Zasady przetwarzania danych osobowych;
6.Ochrona danych osobowych uczniów i pracowników szkoły;
7.Rejestracja zbiorów danych osobowych;
8.Udostępnianie danych osobowych;
9.Dokumentacja prowadzona przez dyrektora szkoły dotycząca zapewnienia realizacji ochrony przetwarzanych danych osobowych, w tym:
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
polityka bezpieczeństwa,
instrukcja zarządzania systemem informatycznym;
10.Nadzór nad bezpieczeństwem danych oraz odpowiedzialność administratora danych;
11.Zagadnienie ochrony danych osobowych w świetle nowej organizacji, struktury oraz zasad działania Systemu Informacji Oświatowej,w tym:
procedura uzyskiwania upoważnienia do dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej,
przechowywanie danych osobowych w bazie danych Systemu Informacji Oświatowej,
wymagane zgody na pozyskiwanie lub przekazywanie danych osobowych z i do Systemu Centralnego bazy danych SIO.
Czas trwania: 4 godziny

Get things done, czyli jak panować nad czasem?

 Wiesław Bełz: Get things done. Co zrobić by lepiej się organizować? Jakie rady dają tu autorytety tej dziedziny?

Piotr Gabrysz: Rada generalna, która znakomicie poprawia organizację: Jeżeli coś, co masz zrobić zajmie ci mniej niż dwie minuty zrób to zaraz! To naprawdę działa. Sprawy drobne potrafią zaśmiecić cały dzień - enigmatyczna odpowiedź na maila, zaadresowanie koperty, krótki telefon z potwierdzeniem spotkania itp. Nie załatwiając ich natychmiast zostawiamy w głowie "otwarte koła". Nasza podświadomość trzyma nas w napięciu, bo coś za chwilę jeszcze musimy zrobić.
  Gra zarządzanie czasem wciąga. Kolejny krok:

Czytaj więcej...

Szkolenia dla rad pedagogicznych w ofercie Dictum

PIERWSZA POMOC W SZKOLE I PRZEDSZKOLU
Umiejętność udzielania pierwszej pomocy w placówce oświatowej jest niezbędna. Groźne sytuacje zdarzają się na szczęście bardzo rzadko, ale skaleczenia, omdlenia, lub drobne zatrucie pokarmowe to chleb powszedni. Udzielenie prawidłowej pomocy przedmedycznej jest wtedy bardzo ważne, a umiejętności z zakresu pierwszej pomocy powinny być okresowo przypominane i odświeżane, tak by w sytuacji kryzysowej nie ulec panice, tylko skutecznie działać. Program naszego szkolenia został opracowany tak, by jak najlepiej przystawał do oświatowej rzeczywistości. Wykład podparty jest praktycznymi warsztatami i dyskusją o reagowaniu na najczęstsze przypadki występujące w danej placówce.

Czytaj więcej...

Nasi Partnerzy